Jouw keuzes:

Welzijnswerk (medewerker jeugdzorg, pedagogisch medewerker jeugdzorg, clientbegeleider voor mensen met een verstandelijke beperking, welzijnsmedewerker) – Pedagoog (809)

Beschrijving

Beroep/functie van de informant: Pedagoog

Algemene informatie over het beroep:
Als sociaal werker help je mensen die hun weg in de maatschappij niet goed kunnen vinden. Mensen van verschillende leeftijden en met verschillende achtergronden. Ben jij hulpvaardig, tactvol en flexibel? Je kunt iemand ondersteunen in het omgaan met geld, wonen, werk, sociale relaties of lichamelijke en psychische gezondheid. Je helpt ze zelf praktisch of verwijst ze door naar andere instanties. Je weet veel over voorlichting en advies, recht, schuldhulpverlening en stelt dienstverleningsplannen op. Je kunt omgaan met veel verschillende doelgroepen, denk aan mensen met schulden, tienermoeders, scholieren of gehandicapten, die allemaal een eigen manier van benaderen hebben.
De pedagogisch medewerker jeugdzorg begeleidt en verzorgt groepen kinderen van nul tot 13 jaar. Jij biedt een stimulerende en veilige omgeving. Je volgt de kinderen en je weet goed wat ze nodig hebben. Je bent zo goed op de hoogte van de ontwikkeling en het gedrag van kinderen. Samen met ouders en opvoeders bied je de zorg en begeleiding die ze nodig hebben. Je kunt inschatten wat kinderen of jongeren nodig hebben aan ondersteuning. Je bereidt activiteiten voor, je stimuleert de ontwikkeling en voert oudergesprekken. Ook zijn de huishoudelijke en persoonlijke verzorging van kinderen onderdeel van je werk.
Als clientbegeleider voor mensen met een verstandelijke beperking bied je zorg en ondersteuning aan cliënten van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperkingen. Je helpt kwetsbare mensen, zoals verstandelijk gehandicapten of mensen met psychische problemen in de thuissituatie. Je begeleidt de cliënt en communiceert zo goed mogelijk met jouw cliënt(en) en hun andere verzorgers. Wil jij mensen helpen die problemen op hun werk, op school, met familie of met de buren hebben? Zou je mensen met schulden of die worstelen met de sociale gevolgen van een ziekte, willen begeleiden? Als sociaal werker help, adviseer en begeleid je mensen die in de problemen zitten. Je werkt samen met andere hulp- en dienstverleners, vrijwilligers, mantelzorgers en familie van je cliënten. Dankzij jouw hulp kunnen je cliënten beter sociaal functioneren en weer grip krijgen op hun leven.

Informatie van en over de informant:
In onze sportieve omgeving krijgen de jongeren de ruimte om zichzelf te zijn en aan zichzelf te werken. De jongeren worden bij ons gemotiveerd en geactiveerd. Dit zorgt er voor dat zij zelf gaan ervaren. Met behulp van de coach komen zij tot nieuwe inzichten. Vervolgens wordt er gekeken naar handelingsalternatieven en kan hier meteen mee worden geoefend.

Jeugdzorg is maatwerk. Daarom kijken wij samen met onderwijs en/of jeugdzorg op welke wijze de jongere het beste ondersteund kan worden in zijn of haar ontwikkeling. Dit houdt in dat we onze verschillende pijlers kunnen combineren en invullen op een manier die bij de jongere past. Wij zetten jongeren aan tot beweging!

Als pedagoog bij Aleco MeetYourTalents! werk je met een diverse doelgroepen, vervul je meerdere taken (coördinerend, administratief en uitvoerend) en wordt je elke dag uitgedaagd om jongeren een stap vooruit te helpen.

Opleidingsniveau: MBO

SKU 809 Categorie