Jouw keuzes:

Welkom bij de Beroepen Ervaring Avond 2024

Introductie

Rotary Roosendaal organiseert voor de 45-ste keer een Beroepen ervaring avond

Tijdens deze avond, die wij elk schooljaar in de maand maart organiseren, ontvangen wij meer dan 60 informanten op een van de middelbare scholen, die dat jaar gastheer is.

 

De avond

Tijdens deze avond vertellen de informanten aan de middelbare scholieren hoe zij uiteindelijk tot uitoefening van hun beroep zijn gekomen. Er wordt aandacht besteed aan de studie die ze hebben gevolgd en hoe ze tot de keuze voor hun beroep zijn gekomen. Daarnaast delen de informanten hun werkervaring met de leerlingen en vertellen ze over de mooie en uitdagende kanten van het beroep maar zullen ze zo nodig ook de minder leuke kanten belichten. Tijdens de presentatie van de informant of daarna kunnen de leerlingen vragen stellen, zodat ze een nog beter beeld krijgen over een bepaald beroep.

Beroepen Ervaring Avond 2022

Het was weer even wennen voor de leden van Rotaryclub Roosendaal. Na de coronaperiode ging de jaarlijkse BeroepenErvaringsAvond maandag weer live, ditmaal in het Jan Tinbergencollege. Op deze bijeenkomst geven professionals informatie over hun vak aan scholieren die nog niet weten wat ze willen worden en dus graag meer over allerlei beroepen te weten willen komen. De Rotaryclub organiseert deze informatieavond als 43 jaar.

Een van de professionals is Martin Steenks van Domino’s Pizza, werkzaam op het hoofdkantoor in Nieuwegein, maar woonachtig in Roosendaal. Hij heeft ook vorig jaar meegedaan aan deze BeroepenErvaringsAvond, toen het online ging. “Dat was wel wat anders. Lastig. Sommige leerlingen hadden geen camera. Dan is het voeren van een gesprek natuurlijk een probleem. Nu verliep het stukken beter.” Dat geldt voor de hele avond, zegt voorzitter Hans Traets van de organisatie. Zestig professionals hebben tussen zeven en negen uur aan 750 derde- en vierdeklassers informatie gegeven.

Sara Mol uit Roosendaal, leerling van het Norbertuscollege, is een van hen. Zij is geïnteresseerd in de advocatuur. Ze struint door de gangen naar een lokaal waar ze wordt opgewacht door liefst drie advocaten. Ze hebben een toga meegenomen, klaarblijkelijk om het vak wat extra smoel te geven. Resa van Geel uit Wouw komt enthousiast uit de bijeenkomst over het leraarschap. De suggestie dat ze school dus erg leuk vindt, is te kort door de bocht. “Nee, ik houd niet van school, ik houd van kinderen. Ik wil graag gaan werken in het basisonderwijs. Eerst studeren in Breda, en dan voor de klas. Liefst in Wouw, lekker dichtbij.”

Zangeres Ismène Elbers, die in de cultureel barre coronatijd bij de GGD aan de slag ging, is nu weer kunst- en cultuurcoach. Voor tien belangstellenden vertelt zij geestdriftig over wat je met muziek zoal kunt bereiken.

Heel bijzonder is het verhaal van logopedist Kristel Cobussen uit Roosendaal. Zij bezocht bijna dertig jaar geleden als leerling de BeroepenErvaringsAvond. Ze wilde graag het onderwijs in, maar ging ook naar de sessie over logopedie. “En ik was zó enthousiast, dat het dat is geworden. Ik ben er nog steeds dankbaar voor. Nu ben ik zelf informant. Ik had twee leerlingen in het groepje, een had haar moeder meegenomen. Moeder en dochter waren allebei erg geïnteresseerd. Doe moeder zei zelfs dat ze er ook over denkt logopedie te gaan doen.”

Bij interieurarchitect Marijn de Kok loopt het storm – twee sessies met in totaal 26 bezoekers. “Er waren ook ouders bij, en dat is helemaal niet verkeerd. Leerlingen zijn nog terughoudend om vragen te stellen. Ouders hebben daar geen last van.“ Over de rechterlijke macht vertelt Peter Cools, raadsheer bij de Hoge Raad in Den Haag. Hij vraagt aan een van de leerlingen waarom ze rechter wil worden. Het meisje slaat de spijker op de kop: “Ik ben eerlijk, en ik vind dat ik van een ander ook mag vragen om eerlijk te zijn. Dat kun je als rechter afdwingen.”

Bij dokter Karin van der Wegen zijn liefst 24 jongelui aangeschoven die een toekomst in de zorg wel zien zitten. Als de BeroepenErvaringsAvond een indicatie is voor de te verwachten toestroom van medewerkers in een branche, dan hoeft de zorgsector zich geen zorgen te maken voor het alom gevreesde personeelstekort.