Jouw keuzes:

Psycholoog (GZ psycholoog, klinisch/medisch psycholoog, eerste lijns psycholoog, praktijkondersteuner) – Geneeskunde (808)

Beschrijving

Beroep/functie van de informant: Geneeskunde

Algemene informatie over het beroep:
Wat kan een mens? Wat voelt hij en waarom doet hij dat? Wat maakt mensen depressief of agressief? Hoe komt het dat kinderen moeiteloos een taal leren? Als psycholoog richt jij je blik vooral op hoe mensen zich gedragen. Je verklaart, onderzoekt en denkt na over alles wat te maken heeft met de innerlijke mens. Je leert persoonlijke problemen maatschappelijk te analyseren en oplossingen te zoeken. Als Medische Psycholoog word je expert op het gebied van de relatie tussen psychologisch welbevinden en de fysieke gezondheid van kinderen en volwassenen. Je doet niet alleen medische kennis op over chronische aandoeningen, maar leert ook hoe je psychologische zorg verleent aan patiënten met deze aandoeningen.

Informatie van en over de informant:
Ik werk als klinisch psycholoog op een polikliniek Medische psychologie in het Bravis Ziekenhuis en daarnaast werk ik bij Mentaal Beter, een landelijke aanbieder voor geestelijke gezondheidszorg.

Een klinische psycholoog houdt zich bezig met behandeling en diagnostiek van mentale klachten, zoals depressie, angst- en paniekstoornissen, traumaklachten, verwerkings- en aanpassingsproblemen, persoonlijkheidsstoornissen. Een klinisch psycholoog vindt het fijn met mensen over hun gevoelens en gedachten te praten en een bijdrage te leveren aan het beter of anders omgaan met de problemen of omstandigheden, die ze ervaren. Waardoor de kwaliteit van leven verbetert. Ieder mens is uniek, heeft zijn/haar eigen sterke en zwakkere kanten. Het is vaak een uitdagende puzzel om uit te vogelen hoe het komt dat iemand vastloopt, welke eigenschappen je kunt versterken, welke klachten je kunt verminderen en hoe je dit aanpakt. Om dit uit te zoeken stellen we veel vragen, luisteren we goed en leggen we verbanden, bijvoorbeeld met wat iemand heeft meegemaakt of welke gedragspatronen iemand heeft ontwikkeld. We hebben ook veel hulpmiddelen om een inkijkje te krijgen in iemands ‘binnenwereld’ of brein, zoals vragenlijsten en testen.

Als klinisch psycholoog kun je werken in de geestelijke en medische gezondheidszorg, maar ook in de forensische sector, de jeugdhulpverlening, de ouderenzorg, de revalidatie of in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het is een enorm boeiend vak en ik hou me er zelf al zo’n dertig jaar met heel veel werkplezier mee bezig!

Opleidingsniveau: WO

SKU 808 Categorie