Jouw keuzes:

Medisch ondersteunend specialist (medisch technoloog/klinisch fysicus) – Klinisch Chemicus (790)

Beschrijving

Beroep/functie van de informant: Klinisch Chemicus

Algemene informatie over het beroep:
De medisch technici onderhouden de medische apparatuur en herstellen deze waar nodig. Ook ondersteunen de technici de zorgprofessionals bij aanschaf, invoering en gebruik van medische apparatuur, instrumentarium en medische software. Een klinisch fysicus is een medisch ondersteunend specialist. De klinisch fysicus is een medisch specialist in de gezondheidszorg met kennis van natuurkundige principes. De klinisch fysicus zorgt ervoor dat nieuwe en bestaande medische apparatuur en technieken veilig en verantwoord worden toegepast om de diagnose en behandeling van patiënten te optimaliseren. Klinisch fysici zijn werkzaam in algemene ziekenhuizen, universitair medische centra, radiotherapeutische instituten, audiologische centra en revalidatiecentra.

Informatie van en over de informant:
Als klinisch chemicus werk ik op het laboratorium van het Bravis ziekenhuis. Ik ben verantwoordelijk voor de diagnostiek die gedaan wordt middels analyse van bloed of ander lichaamsvochten. Deze analyses doen we op verzoek van specialisten uit het ziekenhuis, maar ook van huisartsen en andere instellingen in onze regio. Wist je dat 70% procent van de medische beslissingen is gebaseerd op de uitslag van laboratoriumonderzoek? De uitslagen van onze analyses worden gebruikt om ziektes aan te tonen, of juist uit te sluiten, of om het effect van een therapie te meten. Over deze uitslagen geef ik advies aan de dokters die de analyses hebben aangevraagd, maar wij kunnen ook van te voren adviseren over welke analyses nuttig zijn om aan te vragen. Tijdens mijn werk geef ik leiding aan de medewerkers van de bloedafname en aan de analisten die de analyses uitvoeren. Samen zorgen we ervoor dat we de juiste uitslagen rapporteren. Daarnaast hebben we dus veel contact met onze aanvragers, maar ook met andere ondersteunende specialisten, zoals de apotheker of de patholoog. Tenslotte gebeurt het ook nog regelmatig dat ik zelf bij de analyse betrokken ben, bijvoorbeeld door mee te kijken met de microscoop.

Opleidingsniveau: HBO/WO

SKU 790 Categorie